پرسشنامه درمان هومیوپاتی

درمان جوی عزیز در صورتی که نسبت به درمان به روش هومیوپاتی تحت نظر دکتر یدالله احراری رضایت کامل دارید به سوالات زیر پاسخ دهید و برای ما ارسال نمایید.

هومیوپاتی علم دقیقیست و هر چقدر پاسخ شما دقیق تر باشد منجر به تجویز دقیق تر و درست تر خواهد شد . در صورت داشتن چند مشکل اصلی ، سوالات ۲ الی ۸ را برای هر مشکل جداگانه پاسخ دهید. 

لطفا قسمت مربوط به اطلاعات طب هومیوپاتی و دستورات مصرف دارو را مطالعه کنید و با دقت انجام دهید ، ضمنا اطلاعات شما کاملا محفوظ و محرمانه خواهد ماند.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/07/27
سن را بنویسید. سن را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

قد را بنویسید. قد را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
وزن را بنویسید. وزن را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.
رنگ پوست را بنویسید. رنگ پوست را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
فشار خون را بنویسید. فشار خون را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

1.مشکل یا مشکلات فعلی شما چیست ؟ را بنویسید. 1.مشکل یا مشکلات فعلی شما چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 1.مشکل یا مشکلات فعلی شما چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
2.مشکل اصلی از کی شروع شد؟آیا در این زمان و یا قبل از آن اتفاقی افتاده برای شما و خانواده را بنویسید. 2.مشکل اصلی از کی شروع شد؟آیا در این زمان و یا قبل از آن اتفاقی افتاده برای شما و خانواده را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 2.مشکل اصلی از کی شروع شد؟آیا در این زمان و یا قبل از آن اتفاقی افتاده برای شما و خانواده را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
3.مشکل اصلی را بیشتر توضیح دهید؟ را بنویسید. 3.مشکل اصلی را بیشتر توضیح دهید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 3.مشکل اصلی را بیشتر توضیح دهید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
4.مشکل اصلی شما چطور و از چه زمانی شروع شد ؟ را بنویسید. 4.مشکل اصلی شما چطور و از چه زمانی شروع شد ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 4.مشکل اصلی شما چطور و از چه زمانی شروع شد ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
5.مشکل اصلی شما در چه شرایط یا زمانی بدتر میشه ؟ را بنویسید. 5.مشکل اصلی شما در چه شرایط یا زمانی بدتر میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 5.مشکل اصلی شما در چه شرایط یا زمانی بدتر میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
6.مشکل اصلی شما در چه شرایطی یا چه زمانی بهتر میشه ؟ را بنویسید. 6.مشکل اصلی شما در چه شرایطی یا چه زمانی بهتر میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 6.مشکل اصلی شما در چه شرایطی یا چه زمانی بهتر میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
7.آیا همراه مشکل اصلی ، علامت یا مشکل دیگری هم پیش می آید ؟ را بنویسید. 7.آیا همراه مشکل اصلی ، علامت یا مشکل دیگری هم پیش می آید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 7.آیا همراه مشکل اصلی ، علامت یا مشکل دیگری هم پیش می آید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
8.از زمان تولد تا حالا حوادث ، بیماریها و مشکلات مهم زندگی تان را چه جسمی چه روحی بفرمایید و بگویید آن زمان حدودا چند ساله بودید ؟ را بنویسید. 8.از زمان تولد تا حالا حوادث ، بیماریها و مشکلات مهم زندگی تان را چه جسمی چه روحی بفرمایید و بگویید آن زمان حدودا چند ساله بودید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 8.از زمان تولد تا حالا حوادث ، بیماریها و مشکلات مهم زندگی تان را چه جسمی چه روحی بفرمایید و بگویید آن زمان حدودا چند ساله بودید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
9.آیا پدر یا مادرتان بیماری مهمی داشته اند؟ را بنویسید. 9.آیا پدر یا مادرتان بیماری مهمی داشته اند؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 9.آیا پدر یا مادرتان بیماری مهمی داشته اند؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
10.چه داروهایی فعلا استفاده میکنید و برای چه؟ را بنویسید. 10.چه داروهایی فعلا استفاده میکنید و برای چه؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 10.چه داروهایی فعلا استفاده میکنید و برای چه؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
11.آیا به چیزی اعتیاد دارید ؟ را بنویسید. 11.آیا به چیزی اعتیاد دارید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 11.آیا به چیزی اعتیاد دارید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
12.مدارک پزشکی بیماری فعلی یا قبلی تون رو ارائه دهید ؟ را بنویسید. 12.مدارک پزشکی بیماری فعلی یا قبلی تون رو ارائه دهید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 12.مدارک پزشکی بیماری فعلی یا قبلی تون رو ارائه دهید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
13.بیشتر با گرما راحت هستید یا سرما ؟ را بنویسید. 13.بیشتر با گرما راحت هستید یا سرما ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 13.بیشتر با گرما راحت هستید یا سرما ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
14-آیا عطش دارید ؟زیاد یاکم؟لیوان اب را کم کم مینوشید یا یکسره سر میکشید؟ را بنویسید. 14-آیا عطش دارید ؟زیاد یاکم؟لیوان اب را کم کم مینوشید یا یکسره سر میکشید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
15.روزی چند لیوان آب یا نوشیدنی مینوشید؟ را بنویسید. 15.روزی چند لیوان آب یا نوشیدنی مینوشید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 15.روزی چند لیوان آب یا نوشیدنی مینوشید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
16.نوشیدنی را سرد دوست دارید یا گرم ؟ را بنویسید. 16.نوشیدنی را سرد دوست دارید یا گرم ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 16.نوشیدنی را سرد دوست دارید یا گرم ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
17.چقدر عرق میکنید ؟ را بنویسید. 17.چقدر عرق میکنید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 17.چقدر عرق میکنید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
18.اشتهاتون چطوره ؟ را بنویسید. 18.اشتهاتون چطوره ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 18.اشتهاتون چطوره ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
19.کدام مزه را دوست دارید شیرینی، شوری یا ترشی ؟ را بنویسید. 19.کدام مزه را دوست دارید شیرینی، شوری یا ترشی ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 19.کدام مزه را دوست دارید شیرینی، شوری یا ترشی ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
20.آیا به خوراکی خاصی علاقه شدید یا ناسازگاری شدید دارید ؟ ( مثل شیر ، تخم مرغ ، چربی .. را بنویسید. 20.آیا به خوراکی خاصی علاقه شدید یا ناسازگاری شدید دارید ؟ ( مثل شیر ، تخم مرغ ، چربی .. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 20.آیا به خوراکی خاصی علاقه شدید یا ناسازگاری شدید دارید ؟ ( مثل شیر ، تخم مرغ ، چربی .. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
21.نظم روده چطوره؟ يبوست ؟ اسهال ؟ یا معمولی؟ را بنویسید. 21.نظم روده چطوره؟ يبوست ؟ اسهال ؟ یا معمولی؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 21.نظم روده چطوره؟ يبوست ؟ اسهال ؟ یا معمولی؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
22.اگر خانم هستید وضعیت پریودتون از نظر منظمی و مشکلات دیگه ، به چه صورته ؟ را بنویسید. 22.اگر خانم هستید وضعیت پریودتون از نظر منظمی و مشکلات دیگه ، به چه صورته ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 22.اگر خانم هستید وضعیت پریودتون از نظر منظمی و مشکلات دیگه ، به چه صورته ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
23.آیا در ساعت خاصی از روز یا شب حالتون بد میشه ؟ را بنویسید. 23.آیا در ساعت خاصی از روز یا شب حالتون بد میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 23.آیا در ساعت خاصی از روز یا شب حالتون بد میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
24.کلا از نظر خودتون چه جور آدمی هستید ؟ را بنویسید. 24.کلا از نظر خودتون چه جور آدمی هستید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 24.کلا از نظر خودتون چه جور آدمی هستید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
25.کلا روحیه تون چطوره ؟ مهم ترین ویژگی شما از نظر دیگران چیست ؟ را بنویسید. 25.کلا روحیه تون چطوره ؟ مهم ترین ویژگی شما از نظر دیگران چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 25.کلا روحیه تون چطوره ؟ مهم ترین ویژگی شما از نظر دیگران چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
26.بیشتر تنهایی را دوست دارید یا جمع ؟ چرا ؟ را بنویسید. 26.بیشتر تنهایی را دوست دارید یا جمع ؟ چرا ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 26.بیشتر تنهایی را دوست دارید یا جمع ؟ چرا ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
27.قهر هم میکنید؟ کینه هم به دل میگیرید ؟ چطوری بدی دیگران را تلافی می کنید ؟ را بنویسید. 27.قهر هم میکنید؟ کینه هم به دل میگیرید ؟ چطوری بدی دیگران را تلافی می کنید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 27.قهر هم میکنید؟ کینه هم به دل میگیرید ؟ چطوری بدی دیگران را تلافی می کنید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
28.وقتی ناراحت هستید دوست دارید دلداری تان دهند یا تنها باشید ؟ چرا ؟ را بنویسید. 28.وقتی ناراحت هستید دوست دارید دلداری تان دهند یا تنها باشید ؟ چرا ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 28.وقتی ناراحت هستید دوست دارید دلداری تان دهند یا تنها باشید ؟ چرا ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
29.اهل گریه کردن هستید ؟ در تنهایی یا جمع ؟ چرا ؟ را بنویسید. 29.اهل گریه کردن هستید ؟ در تنهایی یا جمع ؟ چرا ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 29.اهل گریه کردن هستید ؟ در تنهایی یا جمع ؟ چرا ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
30.چقدر اهل نظم هستید و در چه موارد ؟ رابطه شما با استحمام و نظافت چطور است؟ را بنویسید. 30.چقدر اهل نظم هستید و در چه موارد ؟ رابطه شما با استحمام و نظافت چطور است؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 30.چقدر اهل نظم هستید و در چه موارد ؟ رابطه شما با استحمام و نظافت چطور است؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
31.چقدر اعتماد به نفس دارید ؟ را بنویسید. 31.چقدر اعتماد به نفس دارید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 31.چقدر اعتماد به نفس دارید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
32.در کارها بیشتر مصمم هستید یا مردد و به شک می افتید ؟ را بنویسید. 32.در کارها بیشتر مصمم هستید یا مردد و به شک می افتید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 32.در کارها بیشتر مصمم هستید یا مردد و به شک می افتید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
33.بیشتر خوش بین هستید یا بدبین؟ را بنویسید. 33.بیشتر خوش بین هستید یا بدبین؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 33.بیشتر خوش بین هستید یا بدبین؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
34.بیشتر از چه چیزهایی می ترسید ؟ را بنویسید. 34.بیشتر از چه چیزهایی می ترسید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 34.بیشتر از چه چیزهایی می ترسید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
35ترس از تاریکی را بنویسید. 35ترس از تاریکی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
36ترس از تنهایی را بنویسید. 36ترس از تنهایی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
37-ترس از حادثه را بنویسید. 37-ترس از حادثه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
38-ترس از فقر را بنویسید. 38-ترس از فقر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
39.کدام احساس در شما بیشتر است ترس و اضطراب ؟غم و غصه؟ خشم و عصبانیت ؟افسدرگی؟ را بنویسید. 39.کدام احساس در شما بیشتر است ترس و اضطراب ؟غم و غصه؟ خشم و عصبانیت ؟افسدرگی؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 39.کدام احساس در شما بیشتر است ترس و اضطراب ؟غم و غصه؟ خشم و عصبانیت ؟افسدرگی؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
40-درگیر افکار گذشته هستید؟ را بنویسید. 40-درگیر افکار گذشته هستید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
41-عادت خاصی دارید؟ را بنویسید. 41-عادت خاصی دارید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
42.هر کدام از این احساس ها وقتی برایتان پیش می اید چکار میکنید واکنش شما چیست ؟ را بنویسید. 42.هر کدام از این احساس ها وقتی برایتان پیش می اید چکار میکنید واکنش شما چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 42.هر کدام از این احساس ها وقتی برایتان پیش می اید چکار میکنید واکنش شما چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
43.آیا وسواس دارید ؟ در چه مواردی ؟ را بنویسید. 43.آیا وسواس دارید ؟ در چه مواردی ؟ را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید. 43.آیا وسواس دارید ؟ در چه مواردی ؟ را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
44-چقدر عصبانی میشوید ؟در چه مواردی؟ را بنویسید. 44-چقدر عصبانی میشوید ؟در چه مواردی؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
45-فرد ساکتی هستید یا زیاد صحبت میکنید؟ را بنویسید. 45-فرد ساکتی هستید یا زیاد صحبت میکنید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
46-ایا نسبت به کسی تنفر دارید؟ را بنویسید. 46-ایا نسبت به کسی تنفر دارید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
47-وضعیت خواب تون چطوره ؟ رویا یا کابوس می بینید ؟ اگر رویا یا کابوس میبینید بیشتر موضوعش چیست ؟ را بنویسید. 47-وضعیت خواب تون چطوره ؟ رویا یا کابوس می بینید ؟ اگر رویا یا کابوس میبینید بیشتر موضوعش چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 47-وضعیت خواب تون چطوره ؟ رویا یا کابوس می بینید ؟ اگر رویا یا کابوس میبینید بیشتر موضوعش چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
48.رنگ زبان تون چطوریه؟ روی زبان برفک سفید یا هر حالت غیر طبیعی ندارید؟ را بنویسید. 48.رنگ زبان تون چطوریه؟ روی زبان برفک سفید یا هر حالت غیر طبیعی ندارید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 48.رنگ زبان تون چطوریه؟ روی زبان برفک سفید یا هر حالت غیر طبیعی ندارید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
49.اگر ترشحات غیر طبیعی دارید رنگ و میزان غلظت یا رقيق بودنش چجوریه ؟ را بنویسید. 49.اگر ترشحات غیر طبیعی دارید رنگ و میزان غلظت یا رقيق بودنش چجوریه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 49.اگر ترشحات غیر طبیعی دارید رنگ و میزان غلظت یا رقيق بودنش چجوریه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
50.در روابط زناشویی و جنسی مشکلی ندارید ؟ ( پاسخ به این پرسش اختیاریست ) را بنویسید. 50.در روابط زناشویی و جنسی مشکلی ندارید ؟ ( پاسخ به این پرسش اختیاریست ) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 50.در روابط زناشویی و جنسی مشکلی ندارید ؟ ( پاسخ به این پرسش اختیاریست ) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
51-تمایل جنسی شما کم یا زیاد است؟یا اصلا دوست ندارید؟ را بنویسید. 51-تمایل جنسی شما کم یا زیاد است؟یا اصلا دوست ندارید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
هوای آزاد را بنویسید. هوای آزاد را کوچک‌تر از 54 حرف بنویسید.
آیا در طول سال زیاد سرماخوردگی میگیرید یا کم؟ را بنویسید. آیا در طول سال زیاد سرماخوردگی میگیرید یا کم؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...