حجامت پیشگیری و درمان بیماریها

پرسشنامه اطفال

در کودکان با توجه به سنشان ، گرفتن شرح حال دشوار و گاه غیر ممکن می باشد از این رو نکات دیگری مد نظر قرار می گیرند. این پرسشنامه بیشتر بر مشکلات اختصاصی آنها تکیه دارد. اما در عین حال اگر در فرمهای قبلی نکاتی وجود داشت باید در همان جا ذكر شود .


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
سن را بنویسید. سن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
چه نوع بازی را دوست دارد؟ را بنویسید. چه نوع بازی را دوست دارد؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
اگر سرماخوردگی همیشه شکل مشخصی دارد توضیح دهید ؟ را بنویسید. اگر سرماخوردگی همیشه شکل مشخصی دارد توضیح دهید ؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موارد دیگر در رابطه با کودک و همینطور توضیحات بیشتر در مورد مشکلات را در قسمت زیر بنویسید را بنویسید. موارد دیگر در رابطه با کودک و همینطور توضیحات بیشتر در مورد مشکلات را در قسمت زیر بنویسید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...