آنزیم های مهم شناخته شده در زالو

آنزيم هاي مهم شناخته شده در زالو

/%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88

آنزيم هاي مهم شناخته شده در زالو1-هيرودين [i]هيرودين ، شناخته شده ترين آنزيم زالو وقوي ترين ماده ضد انعقادي موجود مي باشد واز هپارين قوي تر است.