خواص درمانی سنجد

سنجد

/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%AF

سِنجـِد گیاهی درختی است از خانواده سنجدیان (Elaeagnaceae) که در آب و هوای معتدل می‌روید. برگ‌های باریک و مخملی شکل و میوه‌هایی قهوه‌ای رنگ و   خوراکی دارد که از هسته آن در تهیه برخی داروها استفاده می‌شود.