درمان میگرن

خاکشیر

/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B1

گیاهی است از خانواده‏cruciferae ، یکساله و دوساله از تیره شب‏بو به بلندی  حدود هشتاد سانتی ‏متر، قسمت پایین گیاه دارای پوششی از کرک و بالای گیاه  بدون کرک و در بعضی مواقع تمام گیاه بدون کرک است. برگ های آن دارای بریدگی  های عمیق و دو یا سه بار تقسیم شده است.