هومیوپاتی

هومیوپاتی

/%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

 هومیوپاتی یکی از روشهای درمانی است که در حیطه طب مکمل قرار دارد.امروزه در دنیا بسیار گسترش یافته است.رویکرد تشخیصی و درمانی پزشک بر مبنای پیدا کردن اختلالی است که در سیستم روانی عصبی غددی ایمنی یا PNEI ( سیتم مرکزی متعادل کننده بدن ) به وجود و موجب بروز علایم در ارگانهای مختلف بدن شده است.