گیاهان اشتها آور

گیاهان اشتها آور

/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%B1

مهمترین گیاهان اشتها آور معطر و بادشکن  یکی  از مهمترین کاربردهای طب سنتی ایران، استفاده از گیاهان به عنوان دارو  است. می توان گفت تقریبا برای تمام بیماری ها و امراضی که در قدیم مرسوم  بوده اند، گیاهانی در این طب معرفی شده است